Comunicat finalizare proiect SC ALCIS INVEST SRL

05.10.2021

Finalizare implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2
Firma: SC ALCIS INVEST S.R.L.

ALCIS INVEST S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul” SUSTINEREA ACTIVITATII ALCIS INVEST SRL” proiect nr RUE 4852 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 09.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru pentru S.C. ALCIS INVEST S.R.L., a carui activitate a fost afectată direct de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin Măsura de Granturi pentru capital de lucru din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 115,675.28 lei (valoarea totala) din care : 100,587.15 lei grant si 15,088.08 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:
CHIRACU ANDREI
website, email, telefon, fax,
e-mail: andreichiracu@alcis.ro, telefon: 0722733729

Postați comentarii