Comunicat posteveniment „Lobby și Advocacy în România” – Revista Patronatului Român

Vineri s-au încheiat lucrările Conferinței „Lobby și Advocacy în România” pentru a cărei reușită organizatorii mulțumesc partenerilor media: Revista CAPITAL, Financial Intelligence, JustNews, Lumea în Știri, monitor24.ro, clubantreprenor.ro, Pallas Athena – revistă de cultură, șah și business, cezariulian.ro – blog „Inspirație Pentru Afaceri” și partenerilor: Editura C.H. Beck, Institutul Arbitral Român, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar.

Prezentările și dezbaterile din zilele de miercuri și vineri au pus în atenția publicului o gamă variată de fațete ale activității de lobby și advocacy pentru care suntem recunoscători speakerilor:

-Professor Dr. Iulian CHIFU, care a făcut o analiză a contextului geopolitic internațional în care se manifersta activitățile de lobby și advocacy;

-Av. Alin C. POP, Președinte Institutul Arbitral Român care a adus o prezentare cu nuanțe tehnice – juridice și elemente metaforice – descriptive a acceea ce înseamnă o activitate concretă de advocacy;

-Marian -Jean MARINESCU, Membru al Parlamentului European, care a punctat pragmatic prezentând ceea ce este lobby în parlamentul european;

-Albi ALLA, Lobbyist, Alber & Geiger, Brusselsce a contribuit cu pespectiva unui lobbyst profesionist cu activitate la nivel european;

-Andreea Maria Paul, președinte al think-tankului INACO – Inițiativa pentru Competitivitate a cărei prezentare s-a remarcat prin claritate și studii de caz lămuritoare privind activitatea de lobby la nivel național și european;

-Adriana Ahciarliu Kyriakidis, doctor în relații internaționale ce a adus în atenție în premieră o cercetare empirică asupra percepției activitătii de lobby ce a avut darul de a completa o imagine de ansamblu asupra a realității activității de lobby în România;

-Radu Nicosevici, Președintele Academiei de Advocacy, ce a punctat cu claritate aspectele relevante ale activității de lobby și necesitatea reglementării acestei activități;

-Corneliu Calotă, Redactor șef Revista Patronatului Român, care a prezentat o abordare jurnalistică inedită a conotațiilor în umbră ale percepției activității de lobby;

-Cornel Ionașcu, profesor universitar, a scos în evidența interesul mediului de afaceri și al IMM-urilor în activități de lobby;

-Iulian Groposila, vicepreședinte CNIPMMR a prezentat realitatea activităților de lobby și advocacy în România;

-Alexandru IONAȘCU, doctorand în domeniul Științe Politice, Politici Publice Europene a contribuit cu o prezentare a relementarii activității de lobby în Austria.

În finalul lucrărilor concluziile au fost favorabile necesității relementarii și trasparentizarii activității de lobby, iar raportat la rolul partenerilor sociali, al societății civile în influențarea deciziilor în favoarea interesului public, Dl Cezar Iulian Armașu – Director Revista Patronatului Român, a arătat:

,,Societatea civilă nu are incă o voce destul de puternică pentru afirmarea intereselor sale, a valorilor, dar și a credințelor despre modul în care societatea ar putea merge din ce în ce mai bine. Vreau să subliniez că Revista Patronatului Român și-a asumat misiunea de a intări vocea societătii civile, vocea tuturor partenerilor sociali – sindicate, patronate, organizații neguvernamentale – oferind un tuturor un spațiu de comunicare.

Mai mult, revista noastră dorește să propună o variantă de coagulare a intereselor societății civile, a tuturor partenerilor sociali. Dorim astfel formarea unui curent de opinie legat de agendă publică.

Și anume, care sunt temele de interes într-un anumit moment care trebuie să stea în fața atenției societății și decidenților politici. Nu inseamnă că vom uniformiza punctele de vedere. Sigur sindicatele au un punct de vedere, patronatele au alte priorități, tot așa și societatea civilă, dar este necesar un parteneriat pentru stabilirea agendei publice. Avem o voce consultativă, dar de multe ori ea nu este luată în considerație”.

Prezentari video in postarea: https://revistapatronatuluiroman.ro/lobby-si-advocacy-in-romania-comunicat-posteveniment/

Postați comentarii