Demarare proiect “Start-up Acces in economie socială” POCU/449/4/16/128185

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania în parteneriat cu RD Global Project Consulting și Avisso Consulting Services SRL anunță demararea proiectului “Start-up Acces in economie socială” – POCU/449/4/16/128185. 

Proiectul se va implementa in perioada 28.08.2019 – 27.08.2022 şi are ca obiectiv principal „Dezvoltarea pe o perioadă de 36 de luni a unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale”.

RD Global Project Consulting SRL în calitate de Partener 1 va fi principalul responsabil de implementarea proiectului în regiunea de dezvoltare Sud-Est (Județul Buzău) urmărind atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informație, programe de formare antreprenorială specifică și activități de sprijin pentru dezvoltarea capacității și abilităților necesare înființării de întreprinderi sociale, pe o perioadă de 12 luni.
  • Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea funcționării celor 21 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 24 luni.
  • Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piața forței de muncă în vederea desfășurării activității în cadrul celor 21 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate, pe o perioadă de 18 luni pe durata implementării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru mai multe detalii ne poti contacta prin mijloacele de mai jos.

Date de Contact: Expert informare P1 – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com sau proiectsolidar@gmail.com

Postați comentarii