DESFĂȘURARE ACTIVITATE EVALUARE CANDIDATURI ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ PROIECT “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” POCU/449/4/16/128185

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în calitate de Partener 1 anunță desfășurarea în perioada 18 martie 2020 – 31 martie 2020 a activității de evaluare a dosarelor de candidatură depuse de persoanele cu domiciliul/reședința legală in județul Buzău ce doresc să facă parte din grupul țintă al proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” – POCU/449/4/16/128185.

O comisie numită de managerul de proiect va evalua documentele transmise de fiecare candidat în ceea ce privește conținutul complet al dosarelor, corectitudinea și conformarea cu cerințele stabilite. Selecția grupului țintă se va realiza conform Grilei de eligibilitate. Ierarhizarea candidaților în vederea departajării pentru selecție va avea la bază principiul „primul venit, primul servit” pentru fiecare sub-categorie de grup țintă, în limita locurilor disponibile, luând în considerare numărul și data depunerii dosarului de candidatură conform înscrisului din Registrul candidaturilor, corelat cu punctajul obținut în urma analizei dosarului de candidatură în baza Grilei de eligibilitate.

În baza dosarelor de candidatură depuse, la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est vor fi selectate 25 de persoane pentru a participa la programul de formare antreprenorială specifică.

Lista de rezervă va cuprinde maxim 10 persoane din Regiunea Sud-Est, persoane care au depus un dosar de candidatură până la data de 17.03.2020 și au îndeplinit cumulativ criteriile de selecție, dar nu au reușit să ocupe un loc în primele 25 de locuri dedicate grupului țintă din Regiunea Sud-Est.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de Contact: Expert informare P1 – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com sau proiectsolidar@gmail.com

Postați comentarii